Gör din egen el

 

När du installerat solpaneler bli du mer obereoende av de stigande elpriserna som de senaste åren stigit med 7-8% per år inkl avgifter och moms.

 

Dina solceller producerar en stor del av ditt elbehov på ditt eget tak.

Sälj ditt elöverskott från solcellerna

 

Du kan sälja den el du själv inte hinner använda och på så sätt tjäna pengar på din solcellsanläggning. Stigande elpriser och skatteavdrag gynnar dig.

Installation

 

Inom Stockholmsområdet installerar vi en komplett solcellsanläggning som är optimal för din byggnad och dina förutsättningar.

Långa garantitider

 

Vi använder oss enbarat av välrenommerade tillverkare av solceller, växelriktare och montagesystem vars produkter har långa garantitider! Allt för att du ska känna dig trygg med din investering i solpaneler

Solceller och solpaneler i Stockholm

 

Intresset för förnybar energi har ökat kraftigt ända sedan 90-talet. Inom energisektorn så har den förnybara energin klart snabbast tillväxt av alla energikällor. Med dagens stara miljöproblem så blir solceller och solpaneler allt viktigare. Detta gäller inte minst i storstadsområden som Stockholm, där energiförbrukningen är stor året om. Småhusägare, kommunala och privata fastighetsförvaltare – användningen av solceller ökar på alla fronter.

 

Solenergi vinner i längden och solpaneler är idag självklara inom en rad användningsområden. Solceller kan användas till såväl värme som elektricitet. Miljöpåverkan är minimal och ger även stora ekonomiska fördelar.

Funderar du på att installera solpaneler i villan i Stockholm? Välkommen att vända dig till oss på Stockholm Solenergi – vi kan erbjuda en smidig, miljövänlig och ekonomiskt fördelaktig lösning som förbättrar din energilösning.

 

SOLCELLER OCH SOLPANELER - SÅ FUNGERAR DET

 

Solceller konverterar solenergi till elektricitet. De är uppbyggda av ett halvledarmaterial, exempelvis kisel, som renas ut för att få så bra verkan som möjligt. När ljuset träffar ovansidan av solcellerna så frigörs positiva och negativa elektroner, vilket påminner om ett batteri med en plus- och en minuspol. Vid solinstrålning fungerar då solcellen som litet elbatteri. Skillnaden är att man inte kan spara energin som alstras i solpaneler, de är hela tiden beroende av nytt solljus för att spänningen ska frigöras.

 

Intresserad av sänka energikostnaden på ett miljövänligt sätt? Vi kan hjälpa dig att installera solpaneler i ditt hus i Stockholm!

 

Pressklipp:

 

Regeringen planerar höja solcellsstödet till 30 procent från årsskiftet

 

I samband med att regeringen presenterade budgeten för 2018 föreslogs dels en höjning av budgeten för solcellsstöd, dels att stödandelen ska höjas från nuvarande 20 procent till 30 procent. Höjningen planeras att genomföras när budgeten är fastslagen av riksdagen och gälla från 1 januari 2018.

 

Som en del i budgetpropositionen för 2018 avsätter regeringen drygt 900 miljoner kronor per år under perioden 2018–2020 till investeringsstöd för solceller.

 

Regeringen planerar att höja stödandelen för privatpersoner så att alla, både privatpersoner och företag som investerar i solceller, ska kunna få upp till 30 procent av godkända kostnader i stöd.

 

Just nu pågår arbetet på Regeringskansliet med att ta fram en revidering av förordningen om stöd till solceller så att stödandelen för privatpersoner höjs. Regeringen kommer att besluta om en reviderad förordning när budgetpropositionen har beslutats av riksdagen. Planen är att den nya stödnivån ska träda i kraft den 1 januari 2018.

Privatpersoner som får sina ansökningar beslutade av länsstyrelserna från och med den 1 januari 2018 kommer därmed att kunna få 30 procent av kostnaderna i stöd.

Publicerad 10 november 2017 · Uppdaterad 10 november 2017

 

Detta är ytterligare ett argument för att skaffa solceller och producera den egna elen. Ditt överskott som du inte själv använder säljer du till de högre priserna som nämns i artikeln ovan

 

Stockholm Solenergi