Behövs bygglov för att installera solceller?

Behövs bygglov för att installera solceller?

I regel behöver bygglov inte sökas. Bygglovskravet för solceller som ”följer byggnadens form” togs bort augusti 2018. Det gäller alltså de flesta installationer som följer takets riktning. För platta tak kvarstår kravet om panelerna ska vinklas upp i de flesta kommuner.I Stockholm gäller följande


Du behöver inte bygglov om


 • installeras på en- eller tvåbostadshus,
 • monteras utanpåliggande på tak eller fasad
 • följer byggnadens form och inte är uppvinklade eller utvinklade
 • inte påverkar byggnadens konstruktion
 • installationen följer detaljplanen för fastigheten, till exempel för totalthöjd


Du behöver bygglov om


 • solcellerna integreras i fasad- eller takmaterial,
 • byggnaden är klassad som av högt kulturhistoriskt värde, blåklassad eller grönklassad,
 • byggnaden ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt område,
 • detaljplanen säger att bygglov krävs.


Du behöver göra en anmälan och få startbesked om


 • installationen ska göras på en annan byggnad än ett en- eller tvåbostadshus, till exempel på en kontorsbyggnad
 • byggnadens konstruktion påverkas och- / eller behöver förstärkas, exempelvis om takkonstruktionen behöver förstärkas,
 • installationen avsevärt påverkar brandskyddet i byggnaden.