Hur går det till att sälja solel?

Hur går det till att sälja solel?

Den egenproducerade elen från solcellsanläggningen som inte används direkt i fastigheten matas ut på elnätet. Elnätsföretaget installerar en ny elmätare för att mäta både förbrukning och det överskott som matats ut på elnätet. Överskottet registreras sedan automatiskt och det enda du behöver göra är att välja vilket elbolag som ska köpa överskottet. Ersättningen kan variera därför rekommenderar vi att du jämför pris mellan olika elbolag.


För mikroproducenter av förnybar el betalas även en skattereduktion ut om 60 öre per såld kWh. Det sker i samband med deklarationen. Detta gäller för högst så många kWh som du har tagit ut från elnätet och högst 30 000 kWh på ett kalenderår.


Det går att få en viss ersättning för elcertifikat och ursprungsgarantier. Det enklaste för att ta del av dessa är att välja ett elhandelsbolag som administrerar detta och drar ersättningen från elräkningen. Du kommer automatiskt att få ta del en liten ersättning som kallas nätnytta.