När behövs optimerare?

När behövs optimerare?

För en yta nästan helt utan skugga behövs i regel inga optimerare.


Vid delvis skugga


Har man ett uppstickande föremål vars skugga helt eller delvis täcker någon solpanel under produktionstimmarna, till exempel en skorsten kan optimerare användas till endast de av skuggan påverkade panelerna. Kortfattat reglerar en optimerare strömstyrkan så att produktion för övriga paneler i stängen inte ska påverkas.

MEN solpaneler och även växelriktaren kan hantera viss skugga utan att optimerare behövs.

I solpanelerna har man så kallade bypassdioder som aktiveras när en panel skuggas delvis och släpper fram överströmmen. Resterande moduler i slingan kommer då att producera normalt. Detta fungerar bra när panelen delvis skuggas längs med långsidan.


Delvis skugga, olika väderstreck och taklutningar


Har anläggningen fler än två väderstreck, lutningar och kanske vandrande skuggor kan ett optimerat system vara fördelaktigt för att få ut så mycket produktion som möjligt. Förutom att paneler i slingan inte påverkar varandra kan övervakning av produktionen ske på panelnivå via tillhörande APP. Som standard vid dessa förutsättningar offererar vi system från SolarEdge vars optimerare placeras under varje panel eller en optimerare under två paneler.