Vad består en solcellsanläggning av och hur fungerar den?

Vad består en solcellsanläggning av och hur fungerar den?

En solcellsanläggning består huvudsakligen av ett antal seriekopplade solpaneler, växelriktare för omvandling av likström till växelström och montagesystem. När det är ljust ute producerar anläggningen el som i första hand används direkt i fastigheten. Den el som inte förbrukas direkt matas ut och säljs via elnätet.


Solpanel


En solcellsmodul även kallad solpanel består av ett antal seriekopplade solceller inkapslade i skyddande glas eller plast. Ljuset från solen omvandlas av solcellen till elektrisk energi i form av likström (DC).  Växelriktare


Växelriktaren har som huvuduppgift att omvandla solcellernas producerade likström till växelström som kan användas direkt i huset.

Växelriktaren används även för att kunna följa och övervaka produktionen via tillhörande APP eller dator.


Montagesystem


Montagesystemet är den fästanordning panelerna monteras på. Den bestäms utifrån takbeläggning, underlag och takkonstruktion. Det är också viktigt att systemet är anpassat efter vårt svenska klimat. Principen är ofta densamma som när man fäster snörasskydd stegar och annan taktsäkerhet.