Hur går det till?

Analys


Vi analyserar samtliga förutsättningar för en optimal solcellsanläggning.

Det innerfattar uppmätning av taklutning, väderstreck, skuggningar, lämpliga takytor och takbeläggning. Vi tittar även på nuvarande elförbrukning för att få en så optimal anläggning som möjligt.

Rekommendation


Med hänsyn till fastighetens nuvarande energiförbrukning och uppmätta data projekterar vi en solcellsanläggning som är optimal för era förhållanden.


Offert


När vi diskuterat förslaget och det ekonomiska utfallet och vi är överens om alla förutsättningar, erhåller ni en offert på solcellsanläggningens  totala investeringskostnad.

Avtal


I avtalet med er kommer vi att ha Hantverkar Formuläret 17 ( Standard avtal för hantverkar tjänster mot konsument) som grund.


I avtal med företag tillämpar vi ABT 06 vid totalentreprenad eller AB04 vid utförandeentreprenad


Vi har kollektivavtal och ansvarsförsäkring hos IF. 

Installation


Solcellerna kommer att monteras med fästanordningar anpassade efter takets beläggning och lutning. Vi använder oss av montagesystem anpassat efter vårt Svenska klimat och takkonstruktioner. Montaget utörs av egen anställd personal anställda med kollektivavtal. Samtliga montörer har utbnildning inom taksäkerhet och fallskydd. Det skapar en trygghet för er som kund och för oss som leverantör.

Solpanelerna kopplas ihop med varandra i en eller flera kabelslingor som sedan ansluts till en växelriktare som monteras utomhus på fasad eller vid lämpligt ställe inomhus.


Nätbolaget installerar en ny mätare som mäter både in och utgående ström.


Orgnr: 556910-6122