Solceller för BRF

Solceller för bostadsrättsföreningar 


Att som bostadsrättsförening ta steget att installera solceller är en god investering både för miljön och föreningens ekonomi. Vi erbjuder även elbilsladdare, batterilösningar och eventuell övergång till gemensamhetsabonnemang i samband med installationen. 


Förundersökning av förutsättningar  

Projektering 

Installation 

Konsultation 

Underhållsavtal 

Första steget är att utvärdera vilka förutsättningar det finns för att producera egen el. 

Varför solceller?

  • Minskad elkostnad då egenproducerad el ersätter köpt el
  • Kan vara en försäkring mot framtida elprisökningar
  • God miljöprofil
  • Enkelt och underhållsfritt
  • Bidrar till mer förnybar el i elnätet

Skicka en intresseanmälan eller kontakta oss direkt