Solceller för BRF

Varför solceller?

  • Minskad elkostnad då egenproducerad el ersätter köpt el
  • Kan vara en försäkring mot framtida elprisökningar
  • God miljöprofil
  • Enkelt och underhållsfritt
  • Bidrar till mer förnybar el i elnätet