Föreningens elanvändning och upplägg på elavtal

Föreningens elanvändning och upplägg på elavtal 

Högre elanvändning i föreningen gynnar investeringens lönsamhet. Har föreningen egna separata elavtal för hushållselen dimensioneras anläggningen efter den gemensamma förbrukningen. Det är till exempel den förbrukning som sker i trapphus, förråd, hissar och tvättstuga. Har föreningen ett gemensamt elabonnemang som inkluderar bostadsinnehavarnas hushållsel och den gemensamma kan en större anläggning som täcker fastighetens behov installeras. Det kan gynna lönsamheten att övergå till ett gemensamhetsabonnemang i samband med installationen. Föreningen kan i regel även förhandla sig till bättre elavtal då.