Huvudsäkringens storlek

Solceller för bostadsrättsföreningar 


Att som bostadsrättsförening ta steget att installera solceller är en god investering både för miljön och föreningens ekonomi. Vi erbjuder även elbilsladdare, batterilösningar och eventuell övergång till gemensamhetsabonnemang i samband med installationen. 


Förundersökning av förutsättningar  

Projektering 

Installation 

Konsultation 

Underhållsavtal 

Huvudsäkringens storlek 

Det finns lagar och regler som skiljer sig åt beroende på säkringens storlekDen påverkar främst ersättningen för det eventuella överskottet som säljs ut på elnätetI de fall då föreningens huvudsäkring är över 100 A bör den dimensioneras så att så mycket som möjligt används direkt i fastigheten 


Skicka en intresseanmälan eller kontakta oss direkt