Huvudsäkringens storlek

Huvudsäkringens storlek 

Det finns lagar och regler som skiljer sig åt beroende på säkringens storlekDen påverkar främst ersättningen för det eventuella överskottet som säljs ut på elnätetI de fall då föreningens huvudsäkring är över 100 A bör den dimensioneras så att så mycket som möjligt används direkt i fastigheten