100 A eller lägre

63 A eller lägre 

EBRF med huvudsäkring om högst 63 A har några fördelar. För produktion som inte överskrider förbrukningen under ett kalenderår finns en skattereduktion om 60 öre per såld kWh att erhålla för mikroproduktion av förnybar el. Detta gäller för högst så många kWh som har tagits ut från elnätet och högst 30 000 kWh eller 18 000 kr per år. Skattereduktionen dras för en BRF av från fastighetsskatten eller den kommunala fastighetsavgiften.  


Värdet på den el som inte används direkt i fastigheten och matats ut på elnätet blir nästan lika mycket som den som förbrukas direkt i fastighetenDimensioneringen av anläggningen är inte lika beroende av förbrukning i förhållande till produktion. 


Elnätet bekostar ny elmätare (som mäter både förbrukning och överskott) 

100 A

För en BRF med en huvudsäkring under 100 A gäller även rätten till skattereduktion med samma villkor som för 63 A eller lägre. Däremot kan elnätbolaget ta betalt för mätarbyte och en årlig avgift för ett inmatningsabonnemang men detta kan variera. En det tar inget alls