Takets förutsättningar

Takets förutsättningar

Takets storlek, skick, eventuell skugga under sommarhalvåret, väderträck och lutning bör utvärderas. Taket ska vara i relativt gott skick då anläggningen förväntas sitta där och producera el i minst 20-30 år. Solcellerna producerar som mest i sydligt läge men även öst och väst fungerar utmärkt. Toppeffekten blir mindre men produktionstimmarna kan bli längre och produktionen något högre under morgon och kväll.