Takets förutsättningar

Solceller för bostadsrättsföreningar 


Att som bostadsrättsförening ta steget att installera solceller är en god investering både för miljön och föreningens ekonomi. Vi erbjuder även elbilsladdare, batterilösningar och eventuell övergång till gemensamhetsabonnemang i samband med installationen. 


Förundersökning av förutsättningar  

Projektering 

Installation 

Konsultation 

Underhållsavtal 

Takets förutsättningar

Takets storlek, skick, eventuell skugga under sommarhalvåret, väderträck och lutning bör utvärderas. Taket ska vara i relativt gott skick då anläggningen förväntas sitta där och producera el i minst 20-30 år. Solcellerna producerar som mest i sydligt läge men även öst och väst fungerar utmärkt. Toppeffekten blir mindre men produktionstimmarna kan bli längre och produktionen något högre under morgon och kväll.  

Skicka en intresseanmälan eller kontakta oss direkt