Lönar sig en solcellsanläggning för mig?Det beror på hur du räknar. För naturen och mänskligheten lönar den sig helt, hur man än räknar. Ekonomin då? Om du räknar med de stödåtgärder som finns och med de elpriser som är i dag för inköp och försäljning får du en hygglig avkastning på investerat kapital om du ser på solcellsanläggningens hela livslängd som antagligen är längre än 30 år. Bättre än normal bankränta. Räknar du med att elpriserna kommer att stiga unde 30-årsperioden, blir det en bra affär.


Nedan redogörs för de subventioner som finns och för de möjligheter till intäkter och kostnadsbesparingar som finns vid så kallad Microproduktion med små och mellanstora solcellsanläggningar.

ElpriserNär du installerat en solcellsanläggning bli du mer obereoende av dom stigande elpriserna. Du producerar själv en stor del på ditt eget elbehov.


Flera elbolag betalar i dag samma pris för ditt elöverskott som du betalar för den el du köper.


Vad tror du händer med elpriserna när kärnkraften avvecklas i Sverige? 4 kärnkraftverk förefaller vara dömda redan. Transportsektorn övergår antagligen i stor skala till eldrift.


Kommer elpriserna då att stå still?


Sälj ditt överskottDu kan sälja den solel du själv inte hinner använda och på så sätt tjäna pengar på din anlägning. Stigande elpriser och skatteavdrag gynnar dig.


Flera elbolag betalar i dag samma pris för ditt elöverskott som du betalar för den el du köper. Många anläggningar får ett ganska stort överskott under sommarhalvåret som kan säljas.Värdestegring på din fastighetHur mycket tror du att din fastighet stiger i värde efter din investering i solceller?


Stiger den lika mycket som anläggningen kostar? Fråga gärna en mäklare i ditt område.


Samtidigt är räntan rekordlåg de närmaste åren om du vill lånefinansiera investeringen.


Lyckas Riksbanken få fart på inflationen under kommande 30-årsperiod kommer bla. elpriserna att att stiga och inflationen att hjälpa till med avbetalning av investeringen.

Avkastning på investerat kapital


Räkneexempel:

För 100 000 kr får du en anläggning som producerar 7 000 kWh/år. värdet av den är ca  8 400 kr vid nuvarande elpris 1,20kr/kWh. Avkastningen på kapitalet är 8,4%!!!


När elpriset stiger förbättras kalkylen ytterligare. Intäkterna är årliga under ca 30 år. Det blir mycket pengar.