Totalentreprenad


Analys


Vi analyserar samtliga förutsättningar för en optimal solcellsanläggning.

Det innerfattar uppmätning av taklutning, väderstreck, skuggningar, lämpliga takytor och takbeläggning. Vi tittar även på nuvarande elförbrukning fördelat per månad.

Rekommendation


Med hänsyn till fastighetens nuvarande energiförbrukning och uppmätta data projekterar vi en solcellsanläggning som är optimal för era förhållanden.


Vi gör även en ekonomisk kalkyl som visar besparingsmöjligheterna med föreslagen  solcellsanläggning.


Olika av stödformer och skatter diskuteras.

Offert


När vi diskuterat förslaget och det ekonomiska utfallet och vi är överens om alla förutsättningar, erhåller ni en offert på solcellsanläggningens  totala investeringskostnader ink moms och eventuellt ROT avdrag.


Avtal


I avtalet med er kommer vi att ha Hantverkar Formuläret 14 ( Standard avtal för hantverkar tjänster mot konsument) som grund.


Vi har kollektivavtal och ansvarsförsäkring hos IF. Vi är godkända av Villaägarföreningen.

Installation


Solcellerna kommer att monteras med fästanordningar anpassade efter takets beläggning och lutning. Hänsyn kommer att tas till skuggblidning och övriga förutsättningar enligt analysen.


Solpanelerna kopplas ihop med varandra i en eller flera kabelslingor som sedan ansluts till en sk växelriktare som monteras utomhus på fasad eller vid lämpligt ställe inomhus.


Nätbolaget installerar en ny mätare som mäter både in och utgående ström.


Växelriktaren ansluts till den nya elmätaren.