Solceller

Solcellsanläggning

Med solceller på ditt tak sänker du elkostnaden redan från dag ett samtidigt som du ökar värdet på ditt hus i det flesta fall med mer eller mindre samma belopp som investeringen!


Besparingen sker genom att ersätta annars köpt el med egenproduktion från solcellsanläggningen. När anläggningens produktion är högre än fastighetens behov säljer du överskottet och får då förutom besparing i minskad mängd köpt el, även löpande intäkter för överskottet.


 För en typisk anläggning blir avkastningen på investerat kapital ungefär 8–10% från år ett med dagens elpris. Under de 30 år anläggningen beräknas hålla och ökade elpriser slår denna avkastning de flesta investeringarna.


Att du dessutom är med och bidrar i den avgörande omställningen till förnybar energi gör ju inte saken sämre!

Hur går det till?

Från offert till nyckelfärdig anläggning

Offert samt rådgivning

Vi erbjuder alltid kostnadsfri offert samt rådgivning. Bedöms fastigheten ha goda förutsättningar skräddarsyr vi en anläggning utefter fastighetens förutsättningar och behov. Vi använder oss enbart av välrenommerade tillverkare av solceller, växelriktare och montagesystem vars produkter har långa garantitider! Allt för att du ska känna dig trygg med din investering. 


Installation

Solcellerna monteras med fästanordningar anpassade efter takets beläggning och lutning. Vi använder oss av montagesystem anpassat efter vårt svenska klimat och takkonstruktioner. Solpanelerna kopplas ihop med varandra i en eller flera kabelslingor som sedan ansluts till en växelriktare som monteras utomhus på fasad eller vid lämpligt ställe inomhus.


Montaget utförs av våra egna montörer, anställda med kollektivavtal. Samtliga montörer har utbildning inom taktsäkerhet och fallskydd. Det skapar en trygghet för er som kund och för oss som leverantör.


Nu kan anläggningen börja producera egen el!

Efter installationen

Solpaneler kräver i regel inget underhåll då den inte består av rörliga delar. Rengöring sker naturligt när det regnar vilket det vanligtvis gör med jämna mellanrum i vårt vackra avlånga land.

Produktionen övervakas enkelt digitalt till exempel med växelriktarens tillhörande app. Skulle du misstänka att anläggningen inte producerar som den ska är du alltid välkommen att kontakta oss efter installationen

Avtal och ansvarsförsäkring

I avtalet med er kommer vi att ha Hantverkarformuläret 17 (Standardavtal för hantverkartjänster mot konsument) som grund.

I avtal med företag tillämpar vi ABT 06 vid totalentreprenad eller AB04 vid utförandeentreprenad.

Vi har kollektivavtal och ansvarsförsäkring hos IF.